1 2 3 4 5 6 7 8 9       

 

POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA
ZAGREBAČKA BANKA D.D.,
ZAGREB, Paromlinska 2.
Redni
broj
Naziv i sjedište osnivača odnosno
prebivalište ulagača
Datum osnivanja Ukupni iznos sredstava osnivača
i svakog ulagača
Broj
dionica
1 2 3 4 5
inflatorni dinari 1 = 7
1,050
SIZ ODGOJA I OSNOVNOG OBARZOVANJA I DRUŠTEVNE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE ĐURĐEVAC, Đurđevac
13.11.1989. 104,469,751 10,446 10
1,051 RO PTT PROMETA BJELOVAR,
OOUR VIROVITICA,
Virovitica
13.11.1989. 1,862,346,017 186,234 186
1,052 "AUTOMEHANIKA",
OOUR "TAM - OPEL SERVISI",
Zagreb
13.11.1989. 1,373,905,658 137,390 137
1,053 RO "PLIVA FARMACEUTIKA",
OOUR "LIJEKOVI",
Zagreb
13.11.1989. 94,514,769,807 9,451,476 9,451
1,054 RO "PLIVA KOZMETIKA",
OOUR "KOZMETIKA CHICOGO",
Čakovec
13.11.1989. 1,061,899,113 106,189 106
1,055 RO "PLIVA FARMACEUTIKA",
00UR "BILJE",
Trogir
13.11.1989. 13,597,314,772 1,359,731 1,360
1,056 RO "PLIVA PREHRANA",
OOUR "BOMBONSKI PROIZVODI
FAVORIT", Nerežišća Brač
13.11.1989. 14,798,824,111 1,479,882 1,480
1,057 SIZ ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA
ZAGREBA,
Zagreb
13.11.1989. 553,299,826 55,329 55
1,058 PPK "KOKA",
OOUR "KOKA - COOMERCE",
Varaždin
13.11.1989. 14,785,465,738 1,478,546 1,479
1,059 PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "KLAONICA STOKE I PRERADA",
Varaždin
13.11.1989. 2,006,607,926 200,660 201
1,060 PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "PEKARA",
Varaždin
13.11.1989. 569,732,513 56,973 57
1,061 PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "PERADARSKA FARMA",
Varaždin
13.11.1989. 1,978,792,275 197,879 198
1,062 PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "VOZNI PARK",
Varaždin
13.11.1989. 332,139,209 33,213 33
1,063
PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "TVORNICA STOČNE HRANE",
Varaždin
13.11.1989. 8,357,860,153 835,786 836
1,064 PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "KLAONICA PERADI",
Varaždin
13.11.1989. 2,748,160,742 274,816 275
1,065 PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "KOOPERACIJA",
Varaždin
13.11.1989. 4,122,730,996 412,273 412
1,066
PPK "KOKA", Varaždin
OOUR "INKUBATORSKA STANICA",
Varaždin
13.11.1989. 1,085,957,528 108,595 109
1,067
"DERMA - CREVARA", Radna organizacija za proizvodnju i preradu crijeva,
Varaždin
13.11.1989. 604,127,476 60,412 60
1,068
"PRVOMAJSKA - IVANEČKA TVORNICA ALATNIH STROJEVA",
Ivanec
13.11.1989. 1,172,333,531 117,233 117
1,069
VARAŽDINSKA INDUSTRIJA SVILE, KONFEKCIJE I KIŠOBRANA,
OOUR "KIŠOBRANARA", Varaždin
13.11.1989. 239,868,028 23,986 24
1,070
VARAŽDINSKA INDUSTRIJA SVILE, KONFEKCIJE I KIŠOBRANA,
OOUR "ZAŠTITNA RADIONICA", Varaždin
13.11.1989. 244,802,973 24,480 24
1,071
VARAŽDINSKA INDUSTRIJA SVILE, KONFEKCIJE I KIŠOBRANA,
OOUR "TKANINE", Varaždin
13.11.1989. 833,475,320 83,347 83
1,072
VARAŽDINSKA INDUSTRIJA SVILE, KONFEKCIJE I KIŠOBRANA,
OOUR "KONFEKCIJA", Varaždin
13.11.1989. 2,407,013,086 240,701 241
1,073
"VARTEKS - SUKNARA", Radna organizacija za proizvodnju i prodaju pređe i tkanine,
Varaždin
13.11.1989. 65,076,920 6,507 7
1,074
"VARTEKS - VARTIMPEKS", Radna organizacija za vanjsko-trgovinsko poslovanje,
Varaždin
 
13.11.1989. 260,428,888 26,042 26
1,075
"MEĐIMURJEPLAST",
OOUR "MEPLAST", Proizvodnja plastičnih profila i ambalaže, Čakovec
13.11.1989. 145,352,278 14,535 15
1,076 "GRAFIČAR",
Grafička i kartonaževska RO,
Ludbreg
13.11.1989. 169,145,442 16,914 17
1,077 "ČATEKS", Radna organizacija,
Čakovec
13.11.1989. 1,268,574,338 126,857 127
1,078 "OPEKARNA",
Ptuj
13.11.1989. 2,808,780,105 280,878 281
1,079 RO "METAL - EMAJL",
Bosanski Brod

13.11.1989.

163,549,392 16,354 16
1,080 OLT OSIJEK, OOUR "RAPID", Tvornica tempera, sivog ljeva i robe široke potrošnje, Virovitica 13.11.1989. 2,560,922,101 256,092 256
1,081
VODOPRIVREDNA RO ZA VODNO
PODRUČJE "DRAVA - DUNAC", Osijek,
OOUR "BRANA", Virovitica
13.11.1989. 6,212,083,760 621,208 621
1,082
IPK OSIJEK, RO "POLJOPRIVREDA",
Donji Miholjac, OOUR "RATARSTVO",
Magadenovac
13.11.1989. 183,646,963 18,364 18
1,083 IPK OSIJEK, "CROATIA",
RO za promet i preradu žita,
OOUR "ŽITOSLAVONIJA", Osijek
13.11.1989. 3,625,352,846 362,535 363
1,084
IPK OSIJEK, RO "POLJOPRIVREDA",
Donji Miholjac, OOUR "ŽITAR",
Donji Miholjac
13.11.1989. 1,910,038,379 191,003 191
1,085 IPK OSIJEK, RO "TVORNICA ULJA",
Čepin
13.11.1989. 5,030,865,159 503,086 503
1,086
IPK OSIJEK, RO "POLJOPRIVREDA",
Donji Miholjac, OOUR "LINTEX",
Črnkovci
13.11.1989. 256,606,726 25,660 26
1,087
DRVNA INDUSTIJA "GAJ", Podravska Slatina, OOUR "FINALNA PRERADA
DRVETA", Voćin
13.11.1989. 1,973,380,074 197,338 197
1,088
GRAĐEVNO-INDUSTRIJSKA-ZANATSKA RO "GRADITELJ", Podravska slatina,
OOUR "GRAĐEVINSKA OPERATIVA",
Podravska Slatina
13.11.1989. 71,897,106 7,189 7
1,089
GRAĐEVNO-INDUSTRIJSKA-ZANATSKA
RO "GRADITELJ", Podravska slatina,
OOUR "ZANATSKO USLUŽNE DJELAT-
NOSTI", Podravska Slatina
13.11.1989. 93,630,577 9,363 9
1,090
RO "VUPIK", Vukovarski poljoprivredno-industrijski kombinat,
Vukovar
13.11.1989. 154,434,276 15,443 15
1,091
"DUHAN", Društveno poduzeće za proizvodnju, otkup i obradu duhana,
Podravska Slatina
13.11.1989. 375,751,010 37,575 38
1,092
DRVNO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT
"SPAČVA",
Vinkovci
13.11.1989. 647,192,717 64,719 65
1,093
"ĐURO SALAJ", DRUŠTVENO PODUZEĆE, POLJOPRIVREDNI KOMBINAT,
Valpovo
13.11.1989. 746,510,208 74,651 75
1,094
"OSIJEK EXPORT-IMPORT", RO, Osijek,
"VANJSKA TRGOVINA", OOUR za promet robe s inozemstvom, Osijek
13.11.1989. 3,560,392,177 36,039 36
1,095
PPK "ŽUPANJA", Županja,
OOUR INDUSTRIJA ŠEĆERA I VRENJA
"BORIS KIDRIČ", Županja
13.11.1989. 31,780,376,697 3,178,037 3,178
1,096
SOUR KOMBINAT BELIŠĆE, RO
"BELIŠĆE-BEL", OOUR "PROIZVODNJA
POLUCELULOZE I PAPIRA", Belišće
13.11.1989. 762,620,059 76,262 76
1,097
SOUR KOMBINAT BELIŠĆE, RO
"BELIŠĆE-BEL", OOUR "PROIZVODNJA
AMBALAŽE", Belišće
13.11.1989. 190,342,537 19,034 19
1,098
SOUR KOMBINAT BELIŠĆE, RO
"BELIŠĆE-BEL", OOUR "ENERGETIKA",
Belišće
13.11.1989. 429,983,463 42,998 43
1,099
IPK OSIJEK, RO "POLJOPRIVREDA",
Donji Miholjac, OOUR "RATARSTVO",
Donji Miholjac
13.11.1989. 175,262,067 17,526 18
1,100
"VUTEKS"
VUKOVARSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA,
Vukovar
13.11.1989. 1,157,556,115 115,755 116
1,101 KREDITNA OSNOVNA BANKA ŽUPANJA,
Županja
13.11.1989. 10,446,975,079 1,044,697 1,045
1,102 PIK "ĐAKOVO",
DRUŠTVENO PODUZEĆE,
Đakovo
13.11.1989. 8,641,851,951 864,185 864
1,103
SOUR "SLAVONIJA", Industrija modne konfekcije, RO "MARA", Stilsko pletenje,
Osijek
13.11.1989. 792,192,306 79,219 79
1,104
SOUR "SLAVONIJA", Industrija modne konfekcije, RO za proizvodnju  tekstilne konfekcije, Osijek
13.11.1989. 4,401,973,307 440,197 440
1,105
"LOLA RIBAR", Tvornica sanitetskog materijala i pozamenterije, OOUR Proizvodnja
metražne robe, Karlovac
13.11.1989. 563,023,419 56,302 56
1,106 PRO "LIKA",
Donji Lapac
13.11.1989. 141,772,529 14,177 14
1,107 RO "DUGA RESA",
PAMUČNA INDUSTRIJA,
Duga Resa
13.11.1989. 761,812,886 76,181 76
1,108 "KONTEKS",
TVORNICA TEKSTILA,
Karlovac
13.11.1989. 190,827,743 19,082 19
1,109
HOTELSKO-TURISTIČKO PODUZEĆE
"MAKARSKA RIVIJERA" MAKARSKA,
OOUR HOTELI "MAKARSKA", Makarska
13.11.1989. 4,408,423,186 440,842 441
1,110
HOTELSKO-TURISTIČKO PODUZEĆE
"MAKARSKA RIVIJERA" MAKARSKA,
OOUR HOTELI "PODGORA", Podgora
13.11.1989. 1,206,169,669 120,616 121
1,111
"MAGMEDIA", Radna organizacija za
proizvodnju magnetnih media,
Metković
13.11.1989. 2,591,580,421 259,158 259
1,112 RO "DALMAKOMERC",
IZVOZ - UVOZ,
Split
13.11.1989. 141,051,460 14,106 14
1,113 "PRIMORJE", Radna organizacija za trgovinu na malo i veliko,
Makarska
13.11.1989. 411,817,840 41,181 41
1,114 JADRANSKA BANKA
OSNOVNA BANKA ŠIBENIK,
Šibenik
13.11.1989. 671,884,325 67,188 67
1,115
RO "VINILPLASTIKA", Industrija plastičnih masa, Zadar, OOUR "POLIKEM",
Zadar
13.11.1989. 179,079,868 17,907 18
1,116
"DALBIH", MLJEKARSKO-PRERADBENI CENTAR, Split, OOUR "PRODAJA",
Split
13.11.1989. 483,890,000 48,389 48
1,117
HOTELSKO - TURISTIČKO PODUZEĆE
"MAKARSKA RIVIJERA", Makarska,
OOUR HOTELI "TUČEPI", Tučepi
13.11.1989. 1,348,409,242 134,840 135
1,118 RO "AMFORA", Makarska,
OOUR "ULJARA",
Makarska
13.11.1989. 1,335,998,267 133,599 134
1,119 "MAKARSKA", Komunalna radna
organizacija, Makarska
13.11.1989. 466,651,098 46,665 47
1,120
SIZ ODGOJA I OSNOVNOG
OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE MAKARSKA, Makarska
13.11.1989. 1,098,655,165 109,865 110
1,121 RO "PRERADA", Split,
OOUR "PEKAR", Makarska
13.11.1989. 347,434,218 34,743 35
1,122
"BIOKOVKA",
Centar za lječenje, rehabilitaciju i odmor,
Makarska
13.11.1989. 290,004,474 29,000 29
1,123 VETERINARSKA STANICA MAKARSKA,
Makarska
13.11.1989. 135,557,478 13,555 14
1,124
SOUR INDUSTRIJA ALUMINIJA "BORIS KIDRIČ", Šibenik, RO Tvornica aluminija,
OOUR "VALJAONICA-LJEVAONICA-
TOPIONICA", Šibenik
13.11.1989. 3,606,212,508 360,621 361
1,125 "ATLAS",
PUTNIČKA AGENCIJA
Dubrovnik
13.11.1989. 23.209.454.770
11.016.343.312
2.320.945
1.101.634
2.321
1.102
1,126
INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ",
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA,
Zagreb
13.11.1989. 1,441,729,543 144,172 144
1,127
INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ",
OOUR LASERSKA I ATOMSKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ, Zagreb
13.11.1989. 5,825,486,487 582,548 583
1,128
"ELEKTRA", Poduzeće za distribuciju električne energije, OOUR TRANSPORT I
MEHANIZACIJA, Zagreb
13.11.1989. 1,455,484,759 145,548 146
1,129
"ELEKTRA", Poduzeće za distribuciju
električne energije, OOUR IZGRADNJA,
 Zagreb
13.11.1989. 4,751,551,071 475,155 475
1,130
"ELEKTRA", Poduzeće za distribuciju
električne energije, OOUR JAVNA
RASVJETA ZAGREB, Zagreb
13.11.1989. 5,269,938,715 526,993 527
1,131 ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ,
Pula
13.11.1989. 82,732,765 8,273 8
1,132 RO ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE
CESTA, Pula,
OOUR "GRAĐENJE CESTA", Pula
13.11.1989. 301,322,319 30,132 30
1,133 RO ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE
CESTA, Pula,
OOUR "ODRŽAVANJE CESTA", Pula
13.11.1989. 129,138,137 12,913 13
1,134
"TEHNOMONT", Montažna, proizvodna i brodograđevna radna organizacija,
OOUR "PROIZVODNJA", Pula
13.11.1989. 222,130,061 22,213 22
1,135
"TEHNOMONT", Montažna, proizvodna i brodograđevna radna organizacija,
OOUR "BRODOGRADNJA", Pula
13.11.1989. 3,124,382,536 312,438 312
1,136
"TEHNOMONT", Montažna, proizvodna i brodograđevna radna organizacija,
OOUR "BRAVARIJA", Pula
13.11.1989. 337,234,527 33,723 34
1,137
"TEHNOMONT", Montažna, proizvodna i brodograđevna radna organizacija,
OOUR "MONTAŽA", Pula
13.11.1989. 3,196,924,701 319,692 320
1,138 "TRŽNICA", KOMUNALNA RADNA
ORGANIZACIJA,
Pula
13.11.1989. 55,048,975 5,504 6
1,139 RO "URBIS-72",
OOUR "INGPROJEKT",
Pula
13.11.1989. 526,936,976 52,693 53
1,140 AUTO-MOTO SAVEZ HRVATSKE,
AUTO-MOTO DRUŠTVO POREČ,
Poreč
13.11.1989. 141,595,695 14,159 14
1,141
"ISTRA", Trgovinska radna organizacija, Export - import, Pula, OOUR Međunarodna
trgovina, Umag
13.11.1989. 6,224,036,703 622,403 622
1,142
"ISTARSKE KNJIŽARE", Trgovinska radna organizacija za promet mješovitom robom,
Pula
13.11.1989. 106,313,100 10,631 11
1,143 "JADRANKA, Radna organizacija za
proizvodnju trikotažnih predmeta,
Pula
13.11.1989. 267,839,313 26,783 27
1,144 RO MEDICINSKI CENTAR PULA,
OOUR "BOLNIČKE DJELATNOSTI",
Pula
13.11.1989. 165,146,924 16,514 17
1,145
CENTAR UMJETNIČKOG OBRAZOVANJA
"MATE BALOTA",
Poreč
13.11.1989. 319,146,631 31,914 32
1,146
"INTERKOP", Radna irganizacija za vanjsku i unutarnju trgovinu, proizvodnju i preradu,
Umag, OOUR "INTERPRODUKT", Poljop. proizvodnja.
13.11.1989. 2,660,947,909 266,094 266
1,147
"INDUSTROCENTAR", Radna organizacija za proizvodnju i preradu nemaetala,
Pula
13.11.1989. 453,626,810 45,362 45
1,148 "IKUS", Radna organizacija za industrijsko -kooperativne usluge,
Pula
13.11.1989. 595,198,472 59,519 60
1,149 GIO EXPORT-IMPORT,
Poslovna zajednica za vanjsku trgovinu,
Pula

13.11.1989.

52,234,875 5,223 5
1,150 RO "3. JANUAR", Pula, OOUR
"PEKARSTVO I SLASTIČARSTVO",
Pula
13.11.1989. 228,675,489 22,867 23
1,151 RO "3. JANUAR", Pula,
OOUR "ELEKTROMLIN",
Pula
13.11.1989. 228,675,489 22,867 23
1,152 "ISTRA", Trgovinska radna organizacija, Export - import, Pula,
 OOUR "MALOPRODAJA", Pula
13.11.1989. 643,193,394 64,319 64
1,153 "ISTRA", Trgovinska radna organizacija, Export - import, Pula,
 OOUR "VELEPRODAJA", Pula
13.11.1989. 1,330,974,440 133,097 133
1,154 "POREČ", RIBARSKA ZADRUGA,
Poreč
13.11.1989. 60,980,130 6,098 6
1,155 "KRK", HOTELSKO PODUZEĆE,
Krk
13.11.1989. 88,714,783 8,871 9
1,156
"ARENATURIST", Radna organizacija za turizam i ugostiteljstvo,
OOUR "ZLATNE STIJENE", Pula
13.11.1989. 425,275,134 42,527 43
1,157
"ARENATURIST", Radna organizacija za turizam i ugostiteljstvo,
OOUR "HOTELI MEDULIN", Medulin
13.11.1989. 425,275,134 42,527 43
1,158
"ARENATURIST", Radna organizacija za turizam i ugostiteljstvo,
OOUR "KAMPOVI MEDULIN", Medulin
13.11.1989. 425,275,134 42,527 43
1,159 "ARENATURIST", Radna organizacija za turizam i ugostiteljstvo,
OOUR "SERVISI", Pula
13.11.1989. 425,275,134 42,527 43
1,160 "ARENATURIST", Radna organizacija za turizam i ugostiteljstvo,
OOUR "KAMANJAK", Pula
13.11.1989. 425,275,134 42,527 43

 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9       

 

Redni
broj
Naziv i sjedište osnivača odnosno
prebivalište ulagača
Datum osnivanja

Ukupni iznos sredstava osnivača i svakog ulagača

Broj
dionica
inflatorni dinari

1 = 7