1 2 3 4 5 6 7 8 9       

 

POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA
ZAGREBAČKA BANKA D.D.,
ZAGREB, Paromlinska 2.
Redni
broj
Naziv i sjedište osnivača odnosno
prebivalište ulagača
Datum osnivanja Ukupni iznos sredstava osnivača
i svakog ulagača
Broj
dionica
1 2 3 4 5
inflatorni dinari 1 = 7
301 "SAVREMENA ŽENA",
OOUR za proizvodnju ženske,
dječje odjeće i rublja,
Zagreb
13.11.1989. 3,966,624,951 396,662 397
302 "ZELINKA",
Tvornica modne konfekcije,
Zelina
13.11.1989. 3,137,426,496 313,742 314
303 PPK "ZAGREB",
OOUR Proizvodnja,
Zagreb
13.11.1989. 8,039,890,676 803,989 804
304
SAMOUPRAVNA VODOPRIVREDNA
INTERESNA ZAJEDNICA ZA VOD. PODRUČJE SLIVA SAVE,
Zagreb
13.11.1989. 13,645,709,197 1,364,570 1,365
305 RO TELEVIZIJA ZAGREB,
Zagreb
13.11.1989. 54,311,142,879 5,431,114 5,431
306
"NADA DIMIĆ", Zagrebačka trikotaža i pozamenterija, OOUR "Trikotaža",
Zelina
13.11.1989. 3,700,485,495 370,048 370
307 ZAGORSKA INDUSTRIJA VUNENIH
TKANINA, Zabok
13.11.1989. 350,298,966 35,029 35
308 "ZELINA",
Zanatsko-građevinska zadruga,
Zelina
13.11.1989. 150,239,687 15,023 15
309
SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE OPĆINE VRBOVEC,
Vrbovec
13.11.1989. 972,112,232 97,211 97
310
SIZ ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIURANJA RADNIKA I POLJOPRIVREDNIKA
- DIO ZAJEDNICA RADNIKA,
Zelina
13.11.1989. 50,301,661 5,030 5
311
OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
"VELIKA GORICA",
Velika Gorica
13.11.1989. 1,132,797,531 113,279 113
312 "CESTROGRAD", Građevinaska
radna organizacija,
Zagreb
13.11.1989. 4,139,727,139 413,972 414
313 TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB,
OOUR Predionica,
Zagreb
13.11.1989. 10,052,541,305 1,005,254 1,005
314 "KONOPLJA", Industija užarskih i
kokosovih proizvoda,
Zagreb
13.11.1989. 2,478,629,138 247,862 248
315 "STRAŽA",
OOUR "Plastika",
Hum na Sutli
13.11.1989. 5,288,107,607 528,810 529
316
"NAŠA DJECA", Grafička i izdavačka RO, OOUR Knjigotisak i knjigovežnica,
Zagreb
13.11.1989. 726,806,415 72,680 73
317
TPK ZAGREB, OOUR "PAN", Proizvodnja specijalnih alata, uređaja i naprava za
zavarivanje i transport, Zagreb
13.11.1989. 2,028,521,592 202,852 203
318 VETERINARSKA STANICA VELIKA
GORICA,
Velika Gorica
13.11.1989. 624,112,273 624,110 624
319
"INDUSTROMONT", RO za proizvodnju  metalnih, građevinskih i drugih konstrukcija,
Zagreb
13.11.1989. 991,257,618 99,125 99
320 PODUZEĆE "POBJEDA",
Tekstilna industrija,
Zagreb
13.11.1989. 10,617,924,906 1,061,792 1,062
321
"PČELARSKA CENTRALA", RO za
proizvodnju i prodaju pčelinjih proizvoda,
Zagreb
13.11.1989. 2,202,533,789 220,253 220
322 RO "8. MAJ - ŽITOKOMBINAT",
OOUR TT "KLARA",
Zagreb
13.11.1989. 1,508,226,520 150,822 151
323 RO "8. MAJ - ŽITOKOMBINAT",
OOUR "MLIN",
Zagreb
13.11.1989. 16,261,876,469 1,626,187 1,626
324 KOMUNALNA RADNA ORGANIZACIJA
Jastrebarsko
13.11.1989. 842,390,362 84,269 84
325
"NADA DIMIĆ", Zagrebačka trikotaža i pozamenterija, OOUR za prodaju tekstil. proizvoda na malo, Zagreb
13.11.1989. 181,059,560 18,105 18
326
"NADA DIMIĆ", Zagrebačka trikotaža i
pozamenterija, OOUR Konfekcija,
Zagreb
13.11.1989. 3,258,543,216 325,854 326
327 "ZORA", Trgovačko-knjižarska
radna organizacija,
Zagreb
13.11.1989. 432,512,158 43,251 43
328
VRTLARSKI KOMBINAT "ŽITNJAK",
OOUR "Trgovina Zagreb",
Zagreb
13.11.1989.

10,853,508,597

1,085,350 1,085
329
VRTLARSKI KOMBINAT "ŽITNJAK",
OOUR Proizvodnja Zagreb,
Zagreb
13.11.1989. 5,209,863,721 520,986 521
330
VRTLARSKI KOMBINAT "ŽITNJAK",
ZAGREB, OOUR Trgovina,
Sisak
13.11.1989. 413,517,986 41,351 41
331
VRTLARSKI KOMBINAT "ŽITNJAK"
ZAGREB, OOUR "Proizvodnja Ivanić-
Grad, Ivanić- Grad
13.11.1989. 123,396,623 12,339 12
332 GRAFIČK RADNA ORGANIZACIJA
VELIKA GORICA,
Velika Gorica
13.11.1989. 312,779,134 31,277 31
333
"PETAR BIŠKUP - VENO" RO za završne
radove u građevinarstvu,
Zagreb
13.11.1989. 2,149,598,555 214,959 215
334 "KRMIVA", RO za snabdijevanje u industriji stočne hrane,
Zagreb
13.11.1989. 6,649,929,327 664,992 665
335 GUMARA "MARIJAN ČAVIĆ",
Zagreb
13.11.1989. 2,831,210,797 283,121 283
336 "KRZNO", RO za izradu kožne
i krznene konfekcije,
Zagreb
13.11.1989. 5,400,930,723 540,093 540
337
"STRAŽA", Tvornica stakla i plastičnih
proizvoda, OOUR "Staklana",
Hum na Sutli
13.11.1989. 25.524.915.278
244.947.461
2.552.491
244.394
2.552
244
338
"RADE KONČAR - MALI ELEKTRIČNI STROJEVI, Poduzeće za proizvodnju malih
električnih srojeva,
Zagreb
13.11.1989. 581,680,237 58,168 58
339
"RADE KONČAR - SREDNJI ELEKTRIČNI STROJEVI", Poduzeće za proizvodnju
srednjih električnih strojeva,
Zagreb
13.11.1989. 2,011,101,863 201,110 201
340
"INSTRUMENTARIA", RO za proizvodnju medicinskih insrumenata, aparata i
injekcijskih šprica,
Zagreb
13.11.1989. 6,989,440,594 698,944 699
341 "FERIMPORT"
OOUR "Ferimport-Trade",
Zagreb
13.11.1989. 54,331,418,371 5,433,141 5,433
342 "FERIMPORT"
OOUR "MALOPRODAJA",
Zagreb
13.11.1989. 3,966,977,224 396,697 367
343 "FERIMPORT",
OOUR "VELETRGOVINA",
Zagreb
13.11.1989. 49,546,890,790 4,954,689 4,956
344 SOUR "VELEBIT",
RO "VELEGRAF",
Zagreb
13.11.1989. 534,671,393 53,467 53
345
"KEMIKALIJA", Unutarnja i vanjska trgovina, OOUR "VELEKEM",
Zagreb
13.11.1989. 831,266,288 83,126 83
346
SIZ ODGOJA, OSNOVNOG OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA,
Krapina
13.11.1989. 1,216,994,887 121,699 122
347 RO "AUTORAD",
Zagreb
13.11.1989. 350,421,446 35,042 35
348 RO KONCERTNA DIREKCIJA,
Zagreb
13.11.1989. 2,060,345,929 206,034 206
349 "ZAGREBKAT",
RO za proizvodnju ambalaže,
Zagreb
13.11.1989. 412,956,978 41,295 41
350
"TERMOTEHNIKA", Podzeće za izradu i montažu termičkih uređaja, pekarskih peći i opreme, Zagreb
13.11.1989. 2,044,190,401 204,419 204
351 "KERAMIKA", Proizvodno montažna radna organizacija,
Krapina
13.11.1989. 2,180,648,770 218,064 218
352

"GAJ", Zanatska građevinsko-proizvodna i uslužna zadruga,
Krapina
13.11.1989. 506,544,977 50,654 51
353 DOM ZDRAVLJA KRAPINA,
Krapina
13.11.1989. 695,934,992 69,593 70
354 "OZEHA", RO za marketing i
ekonomsku propagandu,
Zagreb
13.11.1989. 1,209,220,873 120,922 121
355
"FILMOTEKA 16", RO za unapređivanje i primjenu uskog filma,
Zagreb
13.11.1989. 70,963,169 7,096 7
356
"FOTO", RO za uvoz-izvoz i proizvodnju kino i foto materijala i opreme na veliko,
Zagreb
13.11.1989. 9,250,350,530 925,035 925
357 LJEKARNA "TREŠNJEVKA",
Zagreb
13.11.1989. 670,945,261 67,094 67
358
UGOSTITELJSKA RO "ZAGREBAČKI PLAVI", OOUR Ugostiteljstvo "Sljeme",
Zagreb
13.11.1989. 1,946,170,129 194,617 195
359 "DERMA", Poduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu,
Zagreb
13.11.1989. 29,614,351,398 2,961,435 2,961
360 "ROBNI MAGAZIN", Trgovinska RO za promet robom na malo,
Zagreb
13.11.1989. 22,342,932,494 2,234,293 2,234
361
"IVICA LOVINČIĆ", Grafička industirja RO papirnate ambalaže i konfekcije, OOUR
Papirna konfekcija,
Zagreb
13.11.1989. 2,995,933,918 299,593 300
362
"IVICA LOVINČIĆ", Grafička industirja RO papirnate ambalaže i konfekcije, OOUR
Proizvodnja rezervnih dijelova,
Zagreb
13.11.1989. 784,769,676 78,476 78
363
"IVICA LOVINČIĆ", Grafička industirja RO papirnate ambalaže i konfekcije, OOUR
"Natron", Zagreb
13.11.1989. 3,733,534,882 373,353 373
364 ITRO "AUGUST CESAREC",
OOUR Izdavačka djelatnost,
Zagreb
13.11.1989. 861,193,671 86,119 86
365
"JUGOHOSPITALIJA", RO za izvoz, uvoz, zastupanje inozemnih tvrtki i trgovinu na
veliko, Zagreb
13.11.1989. 31,427,403,467 3,142,740 3,143
366 "SLAVIJA - PROMET,
Trgovinsko poduzeće,
Zagreb
13.11.1989. 34,448,830,910 3,444,883 3,445
367 "JASKA - VINO", RO za
vinogradarstvo i vinarstvo,
Jastrebarsko
13.11.1989. 3,907,622,560 390,762 390
368 "VELEBIT - TRGOVINA",
RO za promet na veliko,
Zagreb
13.11.1989. 2,239,153,713 223,915 224
369 INSTITUT ZA RAZOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE,
Zagreb
13.11.1989. 669,279,366 66,927 67
370 KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU,
Zagreb
13.11.1989. 6,048,576,945 604,857 605
371 "NARODNE NOVINE", OOUR za
novinsko-izdavačku djelatnost,
Zagreb
13.11.1989. 22,966,790,772 2,296,679 2,297
372
"ELEKTROPROMET", RO za unutarnju i vanjsku trgovinu, OOUR Maloprodaja,
Zagreb
13.11.1989. 1,714,987,481 171,498 171
373
"ELEKTROPROMET", RO za unutarnju i vanjsku trgovinu, OOUR Veletrgovina,
Zagreb
13.11.1989. 36,307,763,856 3,630,776 3,631
374
"ELEKTROPROMET", RO za unutarnju i vanjsku trgovinu, OOUR Vanjska trgovina,
Zagreb
13.11.1989. 19,482,952,544 1,948,295 1,948
375 "MAŠIN - ELEKTRO",
RO za elektotehničku djelatnost,
Zagreb
13.11.1989. 1,730,825,137 173,082 173
376
"BISERKA", RO za proizvodnju dječjih igračaka, lopti i preradu plastičnih masa,
Zagreb
13.11.1989. 3,118,032,833 311,803 312
377 "ZAGREB", RO za grafičku djelatnost,
Samobor - Novaki
13.11.1989. 6,968,405,435 696,840 697
378
"CESTA - ZAGREB", RO za održavanje cesta i ulica grada Zagreba, OOUR "Komgrad",
Zagreb
13.11.1989. 1,328,640,523 132,864 133
379
"CESTA - ZAGREB", RO za održavanje cesta i ulica grada Zagreba, OOUR "Održavanje", Zagreb
13.11.1989. 1,772,575,286 177,257 177
380 "GRAFOKARTON",
Tvornica ambalaže,
Zagreb
13.11.1989. 5,700,407,656 570,040 570
381 "ŠKOLSKA KNIGA",
Izdavačka radna organizacija,
Zagreb
13.11.1989. 23,410,629,940 2,341,062 2,341
382 DOM ZDRAVLJA "DR. VLASTA
RENDULIĆ",
Jastrebarsko
13.11.1989. 256,489,526 25,648 26
383 RO "MONTER",
OOUR "Elektropogon",
Zagreb
13.11.1989. 7,937,254,446 793,725 794
384 CENTAR ZA EKONOMSKI RAZVOJ
GRADA ZAGREBA,
Zagreb
13.11.1989. 147,964,334 14,796 15
385 "BRANKO MALEŠEVIĆ",
RO za montažu instalacija,
Zagreb
13.11.1989. 377,868,778 37,786 38
386 IMUNOLOŠKI ZAVOD,
Zagreb
13.11.1989. 3,255,900,492 325,590 326
387
"TEHNIČAR - SERVIS", RO za održavanje proizvodne mehanike i elektrotehnike,
Zagreb
13.11.1989. 4,915,056,580 491,505 492
388 "KARTOGRAFIJA - UČILA,
Izdavačka radna organizacija,
Zagreb
13.11.1989. 362,741,792 36,274 36
389 RADIO ZAGREB,
OOUR Muzička proizvodnja,
Zagreb
13.11.1989. 2,762,573,867 276,257 276
390
"AUTOMEHANIKA", RO za autoservisnu i remontnu djelatnost, OOUR "Zastava-VW
Audi servisi", Zagreb
13.11.1989. 1,252,557,146 125,255 125
391
"RADE KONČAR - TRANSFORMATORI",
Poduzeće za proizvodnju transformatora,
Zagreb
13.11.1989. 1,774,566,464 177,456 177
392
"RADE KONČAR - ELEKTRIČNI APARATI
I UREĐAJI",
Zagreb
13.11.1989. 984,857,504 98,485 98
393
"RADE KONČAR - GENERATORI",
Poduzeće za proizvodnju generatora,
Zagreb
13.11.1989. 1,267,937,474 126,793 127
394
"RADE KONČAR - ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA",
Zagreb
13.11.1989. 319,219,061 31,921 32
395 RO "DUKAT", Mljekara Zagreb,
Prerada i konzerviranje mlijeka,
Zagreb
13.11.1989. 15,963,551,242 1,596,355 1,596
396 RO "SLJEME - TRANS",
Sesvete
13.11.1989. 417,870,977 41,787 42
397 TVORNICA ULJA ZAGREB,
Zagreb
13.11.1989. 85,127,818,982 8,512,781 8,513
398 DOMAĆA TVORNICA RUBLJA,
OOUR "Zagreb",
Zagreb
13.11.1989. 14,933,725,502 1,493,372 1,493
399 "JOSIP KRAŠ", ZAGREB,
OOUR Trgovina na malo,
Zagreb
13.11.1989. 3,040,224,670 304,022 304
400 "VISOKOGRADNJA",
Građevinska radna organizacija,
Zagreb
13.11.1989. 2,248,340,683 224,834 225
401 "METALAC",
Zanatska zadruga,
Vrbovec
13.11.1989. 234,874,182 23,487 23
402 OBRTNIČKO ŠTEDNA I KREDITNA
ZADRUGA,
Vrbovec
13.11.1989. 67,212,470 6,721 7
403 "CROATIA", Zajednica osiguranja imovine i osoba,
Zagreb
13.11.1989. 8,000,869,222 800,086 800
404 "PLINOOPSKRBA", RO,
OOUR "TRGOVINA",
Zagreb
13.11.1989. 4,163,023,731 416,302 416
405 DOM ZDRAVLJA "NOVI ZAGREB",
Zagreb
13.11.1989. 1,116,087,520 111,608 112
406 "      "
OOUR "NAMOTAJI",
Zagreb
13.11.1989. 1,661,453,094 166,145 166
407 "JEDINSTVO", Proizvodno montažno poduzeće,
Krapina
13.11.1989. 735.887.435
1.038.002.851
6.295.830.874
73.588
103.800
629.583
74
104
630
408 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,
Zagreb
13.11.1989. 3,057,484,000 305,748 306
409 "GRADINA",
Zagreb
13.11.1989. 526,936,976 52,693 53
410 "ELKA"
OOUR "METAL",
Zagreb
13.11.1989. 18,044,809,602 1,804,480 1,804
411 "ELKA", Tvornica elek. kabela,
OOUR "Guma",
Zagreb
13.11.1989. 10,820,195,135 1,082,019 1,082
412 "ELKA", Tvornica elek. kabela,
OOUR "Održavanje i energetika",
Zagreb
13.11.1989. 707,142,773 70,714 71
413 "ELKA", Tvornica elek. kabela,
OOUR "Termoplastika",
Zagreb
13.11.1989. 9,973,138,917 997,313 997
414 "ELKA", Tvornica elek. kabela, RO,
Zagreb
13.11.1989. 549,172,445 54,917 55
415
UNIS, RO "SINTAL", Tvornica sinter metala i alata, OOUR "TAL",
Zagreb
13.11.1989. 7,319,431,855 731,943 732
416
UNIS, RO "SINTAL", Tvornica sinter metala i alata, OOUR "VOTANIT",
Zagreb
13.11.1989. 5,762,538,100 576,253 576
417 DOM ZDRAVLJA
"DR. VJEKOSLAV STANČIĆ",
Velika Gorica
13.11.1989. 857,111,968 85,711 86
418 "TOP", RO, Tvornica olovnih i aluminijskih proizvoda Zagreb,
Kerestinec
13.11.1989. 3,012,410,977 301,241 301
419 NARODNO SVEUČILIŠTE
"JURAJ KOKOT",
Velika Gorica
13.11.1989. 419,937,359 41,993 42
420 "ASTRA", Poduzeće za prodaju obuće,
Zagreb
13.11.1989. 5,294,105,144 529,410 529
421 "ALMERIA",
Tvornica kože,
Zagreb
13.11.1989. 2,041,260,403 204,126 204
422 TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB,
OOUR "KEDOR",
Zagreb
13.11.1989. 6,331,807,322 633,180 633
423 TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB,
OOUR "TOT",
Zagreb
13.11.1989. 1,522,733,118 152,273 152
424 TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB,
OOUR "MEPRETEKS",
Zagreb
13.11.1989. 7,401,802,796 740,180 740
425 TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB,
OOUR "PLETIONA",
Zagreb
13.11.1989. 1,177,528,248 117,752 118
426 TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB,
OOUR "KONFEKCIJA",
Zagreb
13.11.1989. 2,269,936,307 226,993 227
427 FILOZOFSKI FAKULTET,
OOUR Pedagogijske znanosti,
Zagreb
13.11.1989. 747,493,725 74,749 75
428 "MUZIČKA NAKLADA",
Export - Import,
Zagreb
13.11.1989. 4,450,035,978 445,003 445
429 GEODETSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU,
Zagreb
13.11.1989. 1,258,931,168 125,893 126
430

PREHRAMENO - BIOTEHNOLOŠKI
INSTITUT, OOUR Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
13.11.1989. 446,008,159 44,600 45
431 SAMOUPRAVNA INTERESNA
ZAJEDNICA ZA PROMET
GRADA ZAGREBA, Zagreb
13.11.1989. 31,029,112,304 3,102,911 3,103
432 GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE, RO, OOUR "PROIZVODNJA",
Zagreb
13.11.1989. 6,284,879,392 628,487 628
433 "TRUDBENIK",
trgovinska radna organizacija,
Zelina
13.11.1989. 3,440,724,629 344,072 344
434
"SIRELA", Industrija mliječnih proizvoda, Bjelovar, OOUR "Sirela - Commerc",
Zagreb
13.11.1989. 2,914,825,123 291,482 291
435
"IZOMONT", RO za krovopokrivačku  izolaciju, montažu i limariju,
Zagreb
13.11.1989. 1,730,169,676 173,016 173
436 "JUGOMINERAL", Poduzeće za
izvoz-uvoz ruda, metala, legura
i nemetala, Zagreb
13.11.1989. 11,466,159,930 1,146,615 1,147
437 "CENTROPROJEKT",
OOUR Projektni biro,
Zagreb
13.11.1989. 339,907,187 33,990 34
438
"IZOLATER",
RO za završne i obrtničke radove,
Zagreb
13.11.1989. 1,853,920,755 185,392 185
439
ŠKOLSKI CENTAR ZA CESTOVNI
SAOBRAĆAJ, OOUR AUTOŠKOLA,
Zagreb
13.11.1989. 99,073,447 9,907 10
440
SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA SOCIJANE ZAŠTITE OPĆINE JASTREBARSKO, Jastrebarsko
13.11.1989. 65,558,464 6,555 7
441
"TLOS", Tvornica laboratorijskog stakla i opreme, OOUR "Farmaceutska ambalaža",
Sesvete
13.11.1989. 1,785,294,456 178,529 179
442 "SPLENDID",
Ugostiteljsko poduzeće,
Zagreb
13.11.1989. 6,607,387,503 660,738 661
443
"TPK", Industrija termoenergetskih postrojenja, procesne opreme i kotlova, OOUR "Servis kotl. postroernja", Zagreb
13.11.1989. 694,636,631 69,463 69
444
"RADINOST", RO za trgovinu nepreh. uređaja, održavanje parkova", OOUR
"HORTIKULTURA", Zagreb
13.11.1989. 509,645,611 50,964 51
445 "MODNA KONFEKCIJA ZAGREB",
RO za proizvodnju odjeće,
Zagreb
13.11.1989. 6,073,639,921 607,363 607
446
"KAMENSKO", RO za proizvodnju odjeće i rublja, OOUR "ODJEĆA - GRIŽANE",
Grižane
13.11.1989. 14,150,915,194 1,415,091 1,415
447
"AGROPOSAVLJE",
RO za poljoprivrednu proizvodnju,
Velika Gorica
13.11.1989. 3,379,798,907 337,979 338
448
"BOŽJAKOVINA",
RO za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, Božjakovina
13.11.1989. 3,573,024,297 357,302 357
449 "ZAPREŠIĆ",
Komunalna radna organizacija;
Zaprešić

13.11.1989.

11,306,654,396 1,130,665 1,131
450 ŽTP ZAGREB,
OOUR Željezničko ugostiteljstvo,
Zagreb
13.11.1989. 5,408,796,090 540,879 541

 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9       

 

 

 

Redni
broj
Naziv i sjedište osnivača odnosno
prebivalište ulagača
Datum osnivanja

Ukupni iznos sredstava osnivača i svakog ulagača

Broj
dionica
inflatorni dinari

1 = 7